Mgr. Mariana Makrisová (mariana@empatea.cz) 

Máte nějaké vlastní profesní motto?

Kde je ochota, tam je i cesta...

Jaká byla Vaše cesta k roli průvodce partnerskými krizemi?

Dlouhá, klikatá, kořeněná vlastní zkušeností s rozvodem, pochopením cesty života a jeho smyslu a schopnosti být tady pro druhé v těžkých chvílích.

Co Vás na této práci těší? Co Vám na ní dává největší smysl?

Vidět, že s mojí pomocí člověk sám dokáže najít řešení problému a následně si i sám pomoct v krizových situacích.

Co, dle Vaší zkušenosti, dokáže partnerům nejvíce pomoci při řešení jejich náročného rozchodu?

Podpora toho, kdo si tu cestu již osobně prošel, pochopil podstatné i nepodstatné, důležité i nedůležité, stanovil si priority a dokázal vyjít z toho období se ctí. Nestranný pohled na věc a schopnost náhledu očima 3. osoby ukazuje možnost lepšího a férovějšího průběhu bez emočního propojení na rozcházející se partnery a může být ukázkou toho, že kde byla ochota, našla se i cesta..

Proč myslíte, že zrovna Vy dovedete partnerům pomoct řešit jejich vztahovou krizi?

Co mně nezabije, to mně posílí - nezabilo to moji víru v dobré konce a lepší začátky a přesně to bych ráda ukázala i druhým.


Vzdělání: 

Pedagogická fakulta univerzity Komenského Bratislava, Humboldt Univesitaet zu Berlin, Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSMT-26190/2018-1/326), Kurz komunikační terapie-Psychologie Strom, certifikovaný terapeut.

Praxe: 

23 let marketing v retailové oblasti, celoživotní výchova a vedení člověka s HPO, depresí a panickými ataky, terapeutická praxe