Ceník

Úvodní schůzka 20 minut

osobně / telefonicky / on-line

zdarma

Rodinná/partnerská mediace

(platí každý z účastníků mediace)

1 100Kč / hodina

Rodinná/partnerská mediace za zvýhodněnou cenu

pro studenty a pro klienty v hmotné nouzi

(platí každý z účastníků mediace)

500 Kč / hodina

Konzultace / poradenství

osobně / telefonicky / on-line

1 100 Kč / hodina

Poplatek za neuskutečněné setkání

neplatí v případě omluvy (telefonicky, e-mailem) min. 24 h předem

1 100 Kč

Soudem nařízené 1. setkání se zapsaným mediátorem

(platí každý z účastníků mediace)

200 Kč / hodina