Rozvod / rozchod

Rozhodli jste se pro rozvod či rozchod?

 • Dospěli jste ke společné dohodě, že už ve vztahu nebudete pokračovat a chcete Vaše manželství ukončit co nejjednodušší cestou, laskavě k sobě, k partnerovi a k dětem?
 • Na rozhodnutí o rozchodu s partnerem se sice shodnete, ale otázky ohledně péče o děti po rozchodu, ohledně majetku či společného bydlení jsou mezi Vámi sporné?
 • Potřebujete si ujasnit důvody, proč mezi Vámi dochází k rozchodu/rozvodu?

Empatea Vám nabízí:

Mediace jako základ nesporného rozvodu/rozchodu


Společná mediace obou partnerů

 • zprostředkovaná komunikace partnerů za účasti dvou mediátorů o otázkách souvisejících s ukončením vztahu, které jsou podmínkou pro tzv. nesporný rozvod:
 1. dohoda o péči o děti

 2. dohoda o vypořádání společného majetku

 3. dohoda o bydlení

 4. popř. dohoda o výživném pro partnera

 • mediace umožňuje otevírat i další pro Vás důležité otázky (pravidla komunikace, otevření otázek z minulosti, které partnerům znemožňují posunout se ve vyjednávání dál)

 • otázky mezi partnery náročné lze řešit v rámci odděleného jednání s každým partnerem zvlášť

 • výsledkem mediace je mediační dohoda, která se předkládá soudu ke schválení 
 • mezi nesezdanými páry může písemná mediační dohoda sloužit jako vyšší záruka, že dohodnuté řešení bude oběma partnery respektováno


Oddělená mediace

 • forma mediace pro účastníky, kteří se nechtějí, nebo nemohou potkat společně
 • mediátor zprostředkovává vyjednávání střídavě s každou stranou zvlášť
 • forma odděleného setkání: osobní / on-line /asynchronní chat 


Právní poradenství ohledně nesporného rozvodu


 • náš tým tvoří mediátoři a právníci, kteří Vás rádi informují:
 1. co je tzv. nesporný rozvod, 

 2. jak se liší od klasického sporného rozvodu, 

 3. jaké jsou jeho výhody 

 4. jaké podmínky zákon vyžaduje, aby bylo možné manželství rozvést bez zjišťování příčin rozvratu manželství, tedy bez nepříjemného vyslýchání účastníků

Výhody mediace při rozvodu

Rychlost

Domluvit se na podstatných okolnostech řešení rozvodu může být záležitostí několika týdnů, naopak sporný rozvod může soud řešit i několik let.

Úspora nákladů

Na rozdíl od soudního řízení je rozvod pomocí mediace výrazně levnějším řešením. Náklady máte pod kontrolou díky hodinové sazbě. 

Neformálnost

Mediace díky své neformálnosti umožňuje volit kreativní formu řešení sporných otázek a koná se v prostředí, které je pro účastníky mediace příjemné a laskavé.

Kontrola nad procesem

Vaše účast na aktivním vyjednávání a nalezení společné dohody (mediaci) je dobrovolná. Po celou dobu tohoto procesu máte nad vyjednáváním a jeho výsledkem plnou kontrolu. 

Flexibilita

Společné jednání je možné přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům, například volbou místa, času a délky setkání. Můžete volit mezi osobním setkáním či on-line formou, využít jednoho mediátora či dva ve formě ko-mediace nebo zvolit oddělené jednání.

Ucelenost služby

Pro pokrytí všech požadavků spojených s rozchodem zajišťujeme vedle mediace také možnost zprostředkování osobní terapie a související právní služby.

Časté otázky

1. Mohu na jednání přijít se svým právním zástupcem?  

Setkání se samozřejmě mohou pro Váš pocit komfortu účastnit i Vaši právníci. Je pro nás důležité, abychom předem věděli, zda dorazíte na mediaci sami nebo se svým advokátem, abychom o tom mohli informovat i druhou stranu. Při rozvodu manželství hraje zákon a právo významnou roli, takže přítomnost Vašich právních zástupců jako poradců v právních otázkách může být samozřejmě na místě. Každopádně je třeba si uvědomit, že se během jednání můžeme dotýkat některých citlivých témat, která bude těžší otevírat před dalšími zúčastněnými osobami.

2. Bude třeba, aby se jednání účastnily i naše děti?  

Rozchod/rozvod rodičů pro děti představuje velkou zátěž spojenou se ztrátu jistoty a strachem z budoucnosti.  K účasti dětí přímo na setkání proto přistupujeme výjimečně s ohledem na konkrétní situaci. V úvahu je třeba brát věk dítěte a jeho schopnost porozumět situaci, jeho chuť podílet se na jednání, Váš postoj k jeho účasti na jednání. Každopádně hlavní rozhodování a vyjednávání je na  dospělých. Děti do jednání mohou vstoupit až ve chvíli, kdy už je mezi Vámi jako rodiči vyjednáno řešení, na kterém se oba shodnete, aby dítě nebylo zbytečně vystaveno náročnému procesu vyjednávání.  

3. Kolik času a peněz mě to bude stát? 

Vždy bude záležet na konkrétní zakázce, s kterou partneři přicházejí. Vyjednávání rozchodu/rozvodu je většinou komplexní záležitost, která bude určitě vyžadovat několik setkání. Pokud budete otevření jednání a budete mít vůli se dohodnout, může to zásadním způsobem zkrátit dobu vyjednávání a tím pádem ušetříte i finančně. Informace o cenách za služby najdete v samostatné záložce CENÍK. Pro Vaši představu uvádíme srovnání mezi sporným rozvodem vedeném průvodci Empatea prostředky mediace a rozvodem vedeném advokáty (srovnání Empatea x advokacie).

4. Existují způsoby, jak propůjčit mediační dohodě vyšší míru právní jistoty, tedy aby dohodnuté řešení z ní plynoucí bylo skutečně dodržováno?

Je-li pro Vás důležité, aby řešení, ke kterému jste společně dospěli, bylo skutečně respektováno, je možné, aby Vaši dohodu schválil soud ve formě prétorského či soudního smíru. Obsah dohody tak bude zároveň obsahem rozhodnutí soudu, což zaručí stranám vysoký stupeň právní jistoty a zároveň přímou vykonatelnost mediační dohody. Podobně funguje také uzavření mediační dohody ve formě notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Máte otázky?

Napište nám Váš dotaz, rádi Vám ho obratem zodpovíme...