Principy

Vztahy na prvním místě

Vztahy vnímáme jako jeden z nejpodstatnějších aspektů našich životů. Jestliže se dostanou do nesnází, krize nebo dojde až k jejich rozpadu, uvědomění si a převzetí odpovědnosti za vztah a cesta smírného řešení sporů vytváří podmínky pro jejich zdravé fungování v budoucnosti.

Neutralita

Jako průvodci i mediátoři jsme důsledně nezávislí a nestranní. Jsme si vědomi toho, že pro nalezení smírného řešení je nezbytné, abyste byli v postavení rovnocenných partnerů. 

Bezpečnost a důvěrnost

Pro klidné a smírné vyjednávání, stejně jako pro důvěrné sdílení v rámci individuálních konzultací, považujeme za nezbytné Vám zajistit bezpečné prostředí, abyste mohli otevřeně hovořit o svých pocitech a potřebách. Vážíme si Vaší důvěry, proto je pro nás samozřejmostí zachování mlčenlivosti o všem, co během vyjednávání či v rámci konzultací zazní.

Provázíme Vás,             ale nesoudíme

Jsme Vaši průvodci v náročných vztahových fázích, nikoliv soudci. Nerozhodujeme o Vás, ani za Vás. Důvěřujeme Vám, že s naší podporou naleznete řešení Vaší situace, které Vám bude nejlépe vyhovovat. Jako průvodci Vašeho vyjednávání Vám pomůžeme vzájemně si porozumět, slyšet se, vyjasňovat a zprostředkovat Vaše sdělení druhé straně. 


 

Komplexní přístup

Pomůžeme Vám nalézt odpovědi na otázky, které v souvislosti se vztahovými nesnázemi, krizí či rozpadem vztahu vyvstávají - ať již osobní, vztahové, majetkové, administrativní nebo právní. Společně vyřešíme veškeré nezbytnosti. Naším cílem je, abyste se v náročném období, kterým procházíte, cítili bezpečně a lidsky.

Empatický přístup

Jsme si vědomi, že partnerské a rodinné nesnáze, krize vztahu či jeho rozpad mohou být velmi stresující a emočně náročné. Snažíme se proto zmírňovat dopady těchto náročných situací tím, že v rámci společného vyjednávání či individuálních konzultací k Vám přistupujeme citlivě, laskavě a s respektem.


Všichni členové platformy EMPATEA se hlásí k Evropskému kodexu chování pro zprostředkovatele