O nás

Ing. Ondřej Jiřík, MBA (ondrej@empatea.cz)

"Věřím, že vzájemné vztahy hrají v našich životech naprosto klíčovou a stěžejní roli. Z toho důvodu si podle mne zasluhují významnou pozornost a péči. Ta někdy vyžaduje spoustu naší energie a v podstatě nikdy nekončí, ale rozhodně stojí za to! A v složitých životních situacích, do kterých se může dostat každý z nás, to platí dvojnásob..."


Mgr. Ing. Michaela Fajnorová (michaela@empatea.cz)

"Cestu poradenství a mediace jsem si zvolila po dlouholeté právní praxi, protože mi jako jediná dávala v bludišti právních norem naději, že umí skutečně vztahy mezi lidmi narovnat. Boj, touha po vítězství, odplatě, penězích a uznání vlastní pravdy do mezilidských vztahů nic dobrého nepřinášejí. Hlavní je, aby lidé nepřestávali ani v krizových situacích jednat lidsky a laskavě."


JUDr. Daniela Jiříková (daniela@empatea.cz)

"Uvědomění si vlastní síly tvořit si svůj život a tím i své vztahy, hledání společného řešení, které nevidí jen mé potřeby, ale zohledňuje i potřeby mého partnera, respekt a otevřenost k druhému, dokážou měnit svět na lepší místo k životu."

Mgr. Bc. Adéla Klingelová - psychoterapeutka


Mgr. Hana Wernerová - advokátka