Srovnání služeb EMPATEA a ADVOKACIE

       Srovnání modelových nákladů na rozvod

       Srovnání modelové časové náročnosti rozvodu

Podrobnější popis modelové situace:

Pro srovnání práce Empatea průvodce (mediátora) a advokáta byl vybrán typický modelový příklad rozvodu rodiny s dětmi, kterou tvoří otec Jan, matka Lucie a dvě nezletilé děti. Rodiče se neshodují, jak by se o děti měli postarat a nejsou schopni se v klidu domluvit na majetkovém vypořádání. Návrh na rozvod podal Jan (J), Lucie (L) navrhuje u opatrovnického soudu svěření dětí do své výhradní péče.  

EMPATEA

Ceny EMPATEA:

Cena rodinné mediace - 1500 Kč/ hodinu (za oba účastníky) 

Cena on-line (či telefonické) konzultace - 1000 Kč / hodinu 

ADVOKACIE

Ceny ADVOKACIE:

Cena za započatou hodinu společného jednání - 3000 Kč. (Hodinová sazba advokátů může být od 1000 Kč až po desítky tisíc korun. V Praze je průměrná cena advokáta cca 3 - 6000 Kč/ za započatou hodinu.)

Cena za vypracované podání 3000 Kč (advokát Jana), resp. 2800 Kč (advokátka Lucie). Ceny jsou uvažované na dolní hranici běžné ceny.

Cena za zastupování u soudu - 3000 Kč/ za započatou hodinu

Cena za telefonickou konzultaci - 2000 Kč/ za započatou hodinu

Průběh EMPATEA:

 • (1.týden) Podání návrhu na rozvod (L/J) á 1000 Kč
 • (2.t.) Úvodní schůzka (L/J) - zákl. informace 0,5h/zdarma
 • (2.t.) On-line konzultace (J) - doplňující dotazy k průběhu setkání 0,7h/700 Kč
 • (3.t.) 1.setkání (L/J) - postoje stran, definice hlavních témat: jak zlepšit vzájemnou komunikaci / jak se postarat o děti po rozvodu / jak vypořádat společný majetek 3h/ á 2250 Kč
 • (5.t.) 2.setkání (L/J) - dílčí řešení témat péče o děti a rozdělení společného majetku 3h/ á 2250 Kč
 •  (10.t.) 3.setkání (L/J) - postupové dohody v definovaných tématech / dohoda o rozdělení majetku / vypracování návrhu na rozvod 3h/ á 2250 Kč
 • (14.t.) 4.setkání (L/J) - dohoda o péči o děti do rozvodu a po něm 3h/ á 2250 Kč
 • (22.t.) soudní jednání o rozvodu manželství

SUMA (Jan) 10700 Kč
SUMA (Lucie) 10000 Kč

22 týdnů - 154 dnů Průběh ADVOKACIE:

 • (1.týden) Podání návrhu na rozvod (J) 2000 Kč 
 • (1.t.) Osobní setkání s advokátem (J) - uzavření dohody o zastupování, seznámení s případem 1h/3000 Kč
 • (2.t.) Telefonická konzultace s advokátkou o možnosti zastupování (L) 1h/3000 Kč
 • (2.t.) Osobní konzultace s advokátkou (L) - uzavření dohody o zastupování, seznámení s případem 1h/3000 Kč 
 • (2.t.) Vypracování návrhu na rozvod (J) 3000 Kč
 • (3.t.) Přepracování návrhu dohody o vypořádání společného jmění manželů (L) 2800 Kč 
 • (4.t.) Přepracování návrhu na svěření dětí do střídavé péče (J) 3000 Kč
 • (5.t.) Vypracování návrhu na svěření dětí do výhradní péče Lucie (L) 2800 Kč
 • (6.t.) Telefonická konzultace (J) - kvůli předvolání k soudnímu jednání o úpravě poměrů k dětem a vyjádření Lucie ke střídavé péči 0,5h/2000 Kč
 • (6.t.) Písemné vyjádření k návrhu druhé strany (J) - k výhradní péči 3000 Kč
 • (8.t.) Telefonická konzultace (L) - ohledně návrhu Jana na střídavou péči 0,5h/2000 Kč
 • (8.t.) Písemné vyjádření k návrhu druhé strany (L) - ke střídavé péči 2800 Kč
 • (22.t.) 1. jednání soudu o úpravě poměrů k dětem (L/J) 0,5h/á 3000 Kč
 • (29.t.) 2.jednání soudu o úpravě poměrů k dětem (L/J) - rozsudek- výhradní péče matky 1h/á 3000 Kč
 • (33.t.) Zpracování odvolání (J) 3000 Kč
 • (45.t.) Jednání odvolacího soudu o úpravě poměrů k dětem (L/J) - zamítnuto 0,5h/á 3000 Kč
 • (51.t.) Soudní jednání o rozvodu manželství (L/J) á 3000 Kč
SUMA (Jan) 29000 Kč
SUMA (Lucie) 27400 Kč

51 týdnů - 357 dnůZdroj: Vrabcová, Mediace jako profese, rigorózní práce FF UK Praha 2016 (pro účely srovnání upraveno a cenově aktualizováno)