Ko-mediace

Výraz ko-mediace znamená speciální druh mediace, která je vedená dvěma mediátory současně. 

U partnerských sporů může přítomnost dvou mediátorů poskytnout klientům genderovou vyváženost, která jim přinese větší míru klidu a důvěry v jednání. Současně dvě odlišné osobnosti mediátorů nabízejí různé dovednosti a zkušenosti. To ve výsledku často vede k větší efektivitě jednání. Výběr mediátorů také umožňuje kombinovat různé odbornosti mediátorů. Například mediátora právníka s mediátorem terapeutem či finančním odborníkem.

V situacích s větší nerovnováhou mezi stranami z hlediska dominance mohou dva mediátoři napomoci vytvořit lepší rovnováhu sil v místnosti.

Při mediaci je velmi klíčová empatie. Pokud máte dva mediátory, kteří vše poslouchají, je méně pravděpodobné, že důležité body jednání zůstanou bez povšimnutí. To napomáhá zajistit všem účastníkům pocit, že jsou slyšet, a zvyšuje to tak šance, že se více zapojí do procesu a budou vnímavější k potenciálním řešením.

Společná mediace nemusí ve výsledku stát více, než mediace s jedním mediátorem. Důvodem je, že často může být taková mediace dvakrát efektivnější při vytváření hybné síly, posouvání věcí směrem k řešení a vytváření dlouhodobých výsledků.