Mediace

Co přesně je mediace?

 • alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů, při kterém účastníci vyjednávají za pomoci třetí neutrální osoby - mediátora
 • je dobrovolný proces, kdy její účastníci mohou jednání kdykoli sami ukončit
 • je proces důvěrný, ve kterém je mediátor ze zákona vázaný mlčenlivostí
 • je také proces neformální, ve kterém je zajištěna neutralita mediátora, tedy jeho nezávislost a nestrannost
 • mediace začíná uzavřením Smlouvy o provedení mediace a v ideálním případě je završena Mediační dohodou, která definuje konečné, smírné a trvalé řešení sporu či krize a podporuje vzájemné vztahy zúčastněných stran. 
 • mediační dohoda, která obsahuje konkrétní práva a povinnosti, na nichž se strany dohodly, může být následně schválena soudem ve formě soudního smíru, pro zajištění vysokého stupně právní jistoty a její přímé vykonatelnosti


Jaká je role mediátora?

 • mediátor vystupuje jako neutrální moderátor/překladatel, který řídí strukturovaný proces mediace 
 • mediátor využívá celé spektrum mediačních technik tak, aby se strany byly schopné vzájemně slyšet, aby dokázaly nahlížet na svou situaci z nových úhlů pohledů, aby současně poznávaly a odkrývaly své skutečné potřeby a zájmy
 • mediátor usiluje o převedení "sporu", ve kterém strany subjektivně prosazují vlastní řešení bez ústupků, na "problém", pro který již společně hledají objektivně dobré řešení pro všechny
 • nezastupuje žádnou ze stran
 • účastníky mediace nehodnotí a nesoudí
 • pomáhá vytvářet bezpečné prostředí respektu a důvěry
 • spor nerozhoduje, jelikož není v roli soudce ani rozhodce - za obsah dohody jsou zodpovědné pouze zúčastněné strany
 • pomáhá stranám dosáhnout takové řešení, s kterým jsou obě strany spokojené a které je k nim pokud možno férové a nepoškozuje žádnou třetí stranu

Otázky a odpovědi

1. Pro které situace je rodinná mediace vhodná?

Zejména pro: 

 • řešení partnerských sporů a krizí

 • komplexní řešení rozvodu či rozchodu
 • úpravu poměrů k nezletilému dítěti
 • vypořádání společného majetku
 • úpravu vztahů po rozvodu

2. Jaká je úspěšnost mediace?

Ve chvíli, kdy strany dobrovolně usilují o nalezení řešení, na kterém se sami aktivně a konstruktivně podílejí, k dohodě dochází ve více než 80% případů!

3. Jaký je hlavní rozdíl mezi mediací a  soudním řízením?

 • mediace představuje pro její účastníky menší otřes, než soudní spor
 • při soudním řízení rozhoduje třetí strana (soudce), kterou si nevybíráte, na základě zákona či obecného pravidla. Při mediaci hledají řešení přímo její účastníci a obecná pravidla využívají jen do té míry, do jaké je sami akceptují
 • soudce posuzuje soulad se zákonem, posuzuje důkazy, ale nemá prostor zabývat se vzájemnými vztahy účastníků a jejich skutečnými zájmy. V mediaci je naopak primárně vytvořený prostor pro odhalování potřeb a zájmů stran, pro péči o jejich vztahy
 • u soudu jsou strany v pozici protivníků, kde jeden vyhraje a druhý ztratí. V mediaci vzniká všem účastníkům prospěšné řešení, na kterém se společně shodnou

Máte otázky?

Napište nám Váš dotaz, rádi Vám ho obratem zodpovíme.