On-line

On-line mediace je vedle tradičního osobního setkání další z možných efektivních forem jednání. Její formát se příliš neliší od klasické mediace, na rozdíl od ní ale probíhá buď celá, či její značná část prostřednictvím on-line aplikací na internetu (např. pomocí Skype, Zoom, či s využitím specializovaných aplikací určených výhradně pro mediaci).

Výhody online mediace

On-line mediace má řadu výhod. Mezi výhody patří možnost rychlého zahájení, úspora nákladů či možnost spojení lidí, kteří jsou ve stejné době na různých místech. Může probíhat značně neformálně, takřka z obýváků jednotlivých účastníků. Je možné ji také zcela přizpůsobit časovým potřebám jednotlivých stran. Využít lze i v dalších specifických situacích, třeba tam, kde strany, například díky pocitu ohrožení, nejsou ochotné společně zasednout k jednomu stolu. Dokonce vhodný software umožňuje i využívat klasický nástroj mediace - oddělená jednání. (Jde o techniku, kdy se mediátor může během mediace ve vymezeném čase potkávat se stranami konfliktu samostatně, bez přítomnosti druhé strany). Rozhodně jde o metodu, která má budoucnost a je využívána stále častěji.