Ing. Ondřej Jiřík, MBA (ondrej@empatea.cz) 

Máte nějaké vlastní profesní motto?

Věřím, že každý spor nebo konflikt v sobě skrývá i novou příležitost.... Po jeho úspěšném zvládnutí může být kvalita vztahů lepší, než před jeho vznikem.

Jaká byla Vaše cesta k roli průvodce partnerskými krizemi?

Sám jsem před mnoha lety prošel rozchodem a rozvodem. Přes upřímnou snahu najít tehdy cestu, která by co nejméně ublížila všem okolo, to byl proces složitý, dlouhý a náročný. S dnešní zkušeností vím, že by nám tehdy významně pomohlo, kdyby nás tímto komplikovaným obdobím dokázal citlivě provést někdo zkušený. Pomohl nám se vzájemně slyšet a vnímat naše skutečné potřeby a zájmy, které jsme si v té chvíli sami ani nebyli schopni plně uvědomit.

Co Vás na této práci těší? Co Vám na ní dává největší smysl?

Při práci s klienty mě nepřestává udivovat jejich způsobilost a schopnost v sobě i v tak složitých životních situacích nalézat prospěšná řešení, o kterých často sami nemají dopředu ani tušení.

Co, dle Vaší zkušenosti, dokáže partnerům nejvíce pomoci při řešení jejich náročného rozchodu?

Důvěra ve vlastní schopnosti a vzájemný respekt...

Proč myslíte, že zrovna Vy dovedete partnerům pomoct řešit jejich vztahovou krizi?

Mojí přirozeností je schopnost pohlížet na lidské příběhy a události z různých úhlů pohledu, empaticky, bez hodnocení. Pomocí nástrojů mediace a empatické komunikace vytvářím klientům prostor, kde jsou schopni se znovu slyšet a chápat. 


Vzdělání: 

České vysoké učení technické v Praze; MBA, Nottingham Trent University; CIMA-A, CIMA-B Amsterdam; zapsaný mediátor (Ministerstvo spravedlnosti ČR), Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSTM-26190/2018-1/326), kurz Rodinné mediace akreditovaný MPSV (A-2021/0432-SP/PC/VP), Výcvik v Rogersovské psychoterapii (Vysoká škola aplikované psychologie), Akreditovaný praktický kurz řešení konfliktů (MPSV - A2022/0516-SP/PC/PP), Výcvik empatické komunikace, Výcvik mindfulness, 

Praxe: 

Rodinné a vztahové mediace; Sousedské spory; Vzdělávání v oblasti řešení a předcházení konfliktů a v empatické komunikaci; Popularizace mediace; Poradenská činnost; Mediační webináře